Ramón A. Feenstra

Ramón A. Feenstra

Perfil

Professor del Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I de Castelló. És llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (2005) i en Història (2013). En 2010 es va doctorar en Filosofia moral. Els camps sobre els quals escriu estan vinculats a la teoria de la democràcia i a l’ètica de la comunicació. Ha publicat els llibres Democracia monitorizada en la era de la nueva galaxia mediática (2012) i Ética de la publicidad. Retos en la era digital (2014). Ha ampliat la seua recerca en el Centre for Study of Democracy (CSD), Universitat de Westminster (Londres, 2008), en Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (Berlin, 2009) i en The University of Sydney (2011). Ha obtingut el Premi Extraordinari de Doctorat així com el Premi a Joves Investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló. Ha publicat articles en revistes com Media International Australia, Revista del Clad. Reforma y Democracia, Voluntas, The Journal of Civil Society o Policy Studies.

Sesiones en las que participa